Terug naar het overzicht

Fietsvriendelijke straten

Pipette D'AMvers

Korte omschrijving

Dit project organiseert verschillende fiets(herstel)evenementen om het fietsen te stimuleren. Daarnaast komen er twee Pipetten, een werkpost met gereedschap om je fiets te herstellen. De Pipette komt telkens op een toegankelijke plaats op den Dam waar buurtbewoners en passanten er gratis gebruik van kunnen maken.

Voeg een leuke foto toe. Dit maakt jouw idee duidelijker en aantrekkelijker voor bewoners!

Wat is het totale budget voor jouw idee?

12410

Wie dient het idee in?

een vzw

Naam van de feitelijke vereniging of vzw

Buurtwerking Elegast den Dam

Wie krijgt het budget?

de bewoner/organisatie krijgt het budget, want voert alles uit (in overleg met district)

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2060

Geef wat meer uitleg over de specifieke locatie

Er zullen 2 pipetten geplaatst worden: één aan Buurthuis Elegast den Dam en één aan de Fietsschool aan het Damplein.

Elegast Den Dam heeft een buurtwerking die buurtbewoners ondersteunt met een breed gamma aan activiteiten: permanentie (individuele hulpverlening), kledijzolder (2de hands kleding), huistaakbegeleiding, repaircafé, Nederlandse oefenkansen, een fietsatelier. De buurtwerking ligt vrij centraal tussen de fietsstraten op den Dam. We zien daar dus de mogelijkheid om de Pipette te installeren. Deze locatie kan ook afgesloten worden zodat de pipette veilig genoeg staat voor diefstal en er sociale controle is.

Het Damplein is een zeer centrale plek en het kloppend hart van de wijk. Hier passeren dagelijks heel erg veel fietsen. Ook de fietsschool is een mooie symbolische en logische plek om nog een tweede Pipette te installeren. Hier zou weinig tot geen sociale controle zijn en functioneert het als pilootproject om te testen of dit in een publieke ruimte kan geplaatst worden zonder diefstal en vandalisme

Wat ga je doen?

Pipette is een samenwerking tussen Buurthuis Elegast Den Dam en Avansa regio Antwerpen. We betrekken graag buurtbewoners van den Dam en Brakfiets (lokale kunstenaar) in het ontwikkelen van een ‘Pipette’: een mobiele werkpost met basisgereedschap om fietsen te herstellen. Het is geïnspireerd door het populaire project van Cyclo in Brussel. Op die manier willen we fietsen(-mechaniek) toegankelijker maken voor iedereen.

We zouden 2 pipetten ontwikkelen: 1 voor in het buurthuis en 1 voor op het Damplein bij de Fietsschool. Deze kan ook naar andere wijken reizen. We proberen zoveel mogelijk met recupmateriaal te werken Pipette is een een proefproject in Antwerpen dat in een latere fase kan uitgerold worden naar andere wijken (bv bij de Wielredders). De lancering van Pipette zal gebeuren op de “trottinettenkoers” op het Damplein in samenwerking met buurtbewoners en de Barrage vzw. De traditie van dit evenement lag even stil, maar dit willen we nu graag opnieuw leven inblazen. We combineren dit met een workshop fietsherstel, een wedstrijdje band plakken (de snelste tijd), een 2de hands fietsenmarktje, een tombola om een fiets te verloten, een wedstrijdje op de fietsrollen en een tochtje met de riksja’s (ism AXI vzw). We willen de Pipette gebruiken als laagdrempelig middel om verbinding te maken met de buurt en passanten. De Pipette zal ook daarna nog geregeld gekoppeld worden aan fijne (fiets-)evenementen zoals een fietscafé, een fietsbeurs, fietsherstel workshops,…

Hierbij willen we zoveel mogelijk de buurtbewoners betrekken in de organisatie van de activiteiten. Zowel Elegast als Avansa hebben reeds heel wat ervaring in het sociale fietslandschap. Elegast met hun fietsatelier. Avansa met Fietsbieb, A’pen op wieltjes en het lerend netwerk ‘iedereen op de fiets’. Zo weten we ook dat er nood is aan het betaalbaar herstellen van (tweedehands)fietsen. Daarnaast hebben we beiden ook veel expertise in (buurt)participatie. We betrekken ook graag de fietsschool (buurtsport) en Beweging.net (fietsbiebs) mee in het project. Ook andere fietsinitiatieven in de buurt zullen gecontacteerd worden om mee betrokken te zijn en als doorverwijzers te functioneren. Ook scholen, vzw’s,... kunnen gebruik maken van de Pipette, al dan niet gekoppeld aan een workshop.

De communicatie verloopt via het buurtkrantje, social media, flyers,… maar ook door bordjes of aanwijzingen die de fietser in de buurt leidt naar de Pipette. We willen ook een registratie in de fietsapps zodat fietsers weten waar ze terecht kunnen voor fietsherstel. We willen fietsen zoveel mogelijk promoten als duurzaam vervoersmiddel en zo ons steentje aan het klimaat bijdragen. Ook het probleem van vervoersarmoede willen we hier deels mee aanpakken.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Inwoners leven in een fietsvriendelijke wijk waar op regelmatige basis verbindende activiteiten worden georganiseerd. Ze worden versterkt in het herstellen van hun fiets en kunnen zich zo op een goede en klimaatvriendelijke manier verplaatsen. Heel wat buurtbewoners hebben niet de juiste gereedschappen om hun fiets te herstellen. Daardoor zijn ze (tijdelijk) niet mobiel wanneer hun fiets stuk is. De fiets wordt een steeds belangrijker vervoersmiddel - zeker gezien de parkeerdruk en de groei van het aantal inwoners op den Dam in de toekomst. We willen daarom proactief inwoners stimuleren en empoweren.

Welke valkuilen zie je?

De Pipette is gevoelig aan diefstal en vandalisme. Daarom kiezen we ervoor om er één aan buurthuis Elegast te plaatsen zodat hier wel sociale controle kan zijn. Toch kiezen we er bewust voor om er ook één op het Damplein te plaatsen om deze valkuil te testen en als pilootproject mee te experimenteren. De bekendmaking van Pipette op het openbaar domein, vooral qua vergunningen voor straatborden, kan mogelijk nog een drempel zijn. Hier zullen we in nauw contact met de buurtregisseur bekijken wat mogelijk is. Het project staat of valt in het begin met de tijdsinvestering van Elegast en Avansa. Op termijn hopen we dat het project verder kan draaien op vrijwilligers en buurtbewoners.

Wat is het stappenplan?

 1. Betrekken van buurtbewoners en partners zoals Fietsschool, Beweging.net, Brakfiets, Barrage vzw buurtregie, buurtsport,...
 2. Bezoek aan het project Cyclo in Brussel ter inspiratie.
 3. Opstart samenwerking Brakfiets voor de aanmaak van 2 pipetten.
 4. Organisatie van de trotinettenkoers op het Damplein
 5. Lancering Pipette op het Damplein tijdens de trotinnettenkoers. Ook de andere pipette plaatsen bij Buurthuis Elegast.
 6. Betrekken van de buurt: Informeren en participatie over welke fietsactiviteiten ze graag in de buurt willen organiseren.
 7. Werven van vrijwilligers
 8. Ophangen van bordjes en reclame pipette en gerelateerde fietsevenementen
 9. Organisatie van andere fietsevenementen (fietscafé,….) op regelmatige basis
 10. Evaluatie en verduurzaming


Hoeveel is het budget voor duurzaam materiaal (wat langer meegaat dan een jaar, bv laptop, meubels, fiets…)

4000

Geef wat meer uitleg over het budget voor duurzaam materiaal

Materiaal per pipette: 2.000 euro, dus 4.000 in totaal voor 2 pipettes

 • Gereedschap:  1.050 euro x 2 = 2.100 euro
 • Frames + hout:  800 euro x 2 = 1.600 euro
 • Divers materiaal (BRICO): 150 euro x 2 = 300 euro


Hoeveel is het budget voor zaken die gebruikt worden binnen het jaar (bv workshops, eten en drinken, promotie en communicatie,…)?

6850

Geef wat meer uitleg over het budget voor zaken die gebruikt worden binnen het jaar

 • Evenement trottinettenkoers op Damplein: 5.000 euro voor materiaal, drukwerk, verzekering, geluidsinstallatie, inrichting, versiering, muziek, Sabam, hulppost, huur trottinetten, koelinstallatie, kinderanimatie, presentatie, drank en eten, verhuur partytenten, banners, pijlen, drank en eten,....
 • Andere evenementen (fietscafés, 2de handsfietsmarkt,...): 500 euro voor materiaal, eten en drinken, …
 • Communicatie (richtinggaanwijzers, banners,...):  400 euro
 • Drukkost  (flyers evenementen,…): 400 euro
 • Logistiek: 300 euro
 • Prijzen voor de winnaars van de fietsen op rollen, banden plakken: 250 euro


Hoeveel is het budget voor medewerkers (in dienstverband of freelance, vergoeding voor artiesten of vrijwilligers)

1560

Geef wat meer uitleg over het budget voor medewerkers

 • Vrijwilligersvergoedingen: 800 euro voor 4 vrijwilligers aan een maximale dagprijs van 40,67 euro, 20 dagen. Zij worden ingezet als techniekers voor 2 workshops; en verder op evenement trottinettenkoers, tweedehandsfietsbeurs, fietscafés.
 • Kostprijs van het maken van de pipetten door artiest (Brakfiets/Archipel): 760 euro artiestenvergoeding

Medewerkersbudget: VTE verhouding

vrijwilligersvergoeding, artiestenvergoeding

Ondernemingsnummer | enkel nodig voor vzw’s

0410.412.146