Terug naar het overzicht

Ontharden

Een groen, fris, onthard plein voor het Panamarenkohuis

Korte omschrijving

Het pleintje aan het Panamarenkohuis is vandaag een grote steenvlakte. De buurt wil dit veranderen in een aangenaam groen, onthard en fris plein waar het leuk vertoeven is. Het project streeft naar een optimale integratie van het reeds aanwezige groen.

Voeg een leuke foto toe. Dit maakt jouw idee duidelijker en aantrekkelijker voor bewoners!

Wat is het totale budget voor jouw idee?

88000

Wie dient het idee in?

bewoner(s)

Wie krijgt het budget?

het district krijgt het budget, want voert alles uit (in overleg met bewoners)

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2060

Geef wat meer uitleg over de specifieke locatie

Het pleintje aan het Panamarenko huis is vandaag een grote vlakte met heel veel straattegels en kasseien. De plantenbakken aan de uiteinden van het plein zijn vandaag troosteloos en worden daardoor ook meer gebruikt als vuilnisbak. De buurt wil de tegels wegnemen, dit vervangen door aangenaam groen - geïntegreerd met de huidige bomen (grotere boomvakken) en zo een groener en properder pleintje maken. Tegelijkertijd zouden we de bestaande plantenbakken willen aanpakken. Het oude beton vervangen en de huidige struiken vervangen door hedendaagser groen en bloemen. De te ontharden oppervlakte zou ongeveer 150m2 bedragen! Ambitie is om hier een aangenaam, mooi, groen en onthard pleintje van te maken dat niet meer uitnodigt om te sluikstorten.

Wat ga je doen?

In overleg met de buurtbewoners en het district willen we tot een realistisch mooi plan komen dat dit pleintje transformeert in een gezellig mooi en proper plein. Niet alleen esthetisch mooi, maar we willen ook meer ontharding verwezenlijken en duurzamere planten op het plein. Na goedkeuring van het project willen we samen met de buurt en district een zo breed mogelijk gedragen ontwerp realiseren dat inzet op ontharding, vergroening. De aanvraag via de burgerbegroting is een eerste stap naar een leefbaarder plein.

De bewoners zullen input leveren voor het ontwerp, en een groter draagvlak creëren met de andere stakeholders (ruimere buurt, moskee, biekorf, Panamarenko huis).

Er zal onthard worden, de fundering wordt weggehaald, de bestaande bloembakken worden herbekeken, er komt teelaarde in de plaats, en het terrein wordt ingezaaid met een bloemen- en kruidenmengsel. De ontwerpers zullen ook bekijken of er een opstandje nodig is, en of er een bankje of speelaanleiding ingetekend kan worden.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Meer groen geeft een positieve invulling aan het plein, ook door een groot oppervlakte aan stenen weg te nemen zorgen we voor ontharding en betere waterdoorstroming. Het pleintje speelt vandaag een centrale rol in de buurt achter het Sint-Jansplein. Historisch gezien was/is dit een hangplek voor heel veel daklozen, het plein heeft vandaag ook nogal een troosteloze aanblik waardoor dit ook een bepaald hangpubliek aantrekt. Door het verfraaien, ontharden, vergroenen van het plein willen dit gedeelte van 2060 een positieve boost geven. En laat ons eerlijk zijn, het Panamarenko huis verdient ook een plein dat aantrekkelijk is voor bezoekers.

Welke valkuilen zie je?

Een realistisch plan samen met de buurt en district realiseren dat rekening houdt met bestaande bewoners, gebruikers van het plein. Het plein vandaag is ook een doorsteek voor fietsers van biekorfstraat naar oude steenweg en andere omringende straten. Hier moet zeker rekening mee gehouden worden. We mikken op een brede conscensus, maar beseffen ook dat we niet iedereen tevreden gaan kunnen houden. Als dit project gerealiseerd zou kunnen worden is de volgende stap ook zorgen dat de claimers/hangers op het plein, het nieuwe plein niet weer vervuilen en dat ze op nieuwe infrastructuur gaan slapen, rondhangen.

District Antwerpen heeft dit idee gescreend op haalbaarheid, en zal er alles aan zal doen om het project te realiseren als het verkozen wordt. Het eindresultaat hangt echter af van een aantal zaken die nog moeten gebeuren na de stemming: technisch onderzoek (bv. ondergrondse leidingen, draaicirkels, garages en brandweer, terrasvergunningen etc), financiële haalbaarheid (bv. onvoorziene stijging prijzen) en praktische uitvoerbaarheid (beschikbaarheid aannemers en materialen, afstemming met andere werven). Daarom kan het eindresultaat afwijken van dit ingediende project, maar de indiener wordt op de hoogte gehouden. 

Wat is het stappenplan?

  • Samen met de buurt tot een visie komen voor het plan
  • Samen zitten met district, groendienst om te kijken wat de mogelijkheden zijn, kijken naar uitvoerbaarheid
  • Communicatie naar de buurt na beslissingen
  • Het district de werken laten uitvoeren
  • Blijven communiceren over voortgang Er zijn tal van Stakeholders die hier mee betrokken moeten worden en niet het minst de opvang de Biekorf die we vragen hun publiek te willen sensibiliseren om zorgzaam met de buurt om te gaan.


Hoeveel is het budget voor duurzaam materiaal (wat langer meegaat dan een jaar, bv laptop, meubels, fiets…)

88000