Terug naar het overzicht

Betere voetpaden

Stap veilig en respectvol!

Korte omschrijving

Dit project wil een educatief traject opzetten om jongeren tussen de 3 en 14 jaar bewust te maken van het belang van veilig en respectvol gedrag op voetpaden. Een 1/5de medewerker leidt alles in goede banen.

Voeg een leuke foto toe. Dit maakt jouw idee duidelijker en aantrekkelijker voor bewoners!

Wat is het totale budget voor jouw idee?

19750

Wie dient het idee in?

een vzw

Naam van de feitelijke vereniging of vzw

Ezer Latalmid VZW

Wie krijgt het budget?

de bewoner/organisatie krijgt het budget, want voert alles uit (in overleg met district)

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2018

Geef wat meer uitleg over de specifieke locatie

Lokaal huren te Lamorinierestraat 83b, 2018 Antwerpen

Wat ga je doen?

Als jeugdvereniging zijn we sterk betrokken bij jongeren en hebben we duidelijk inzicht gekregen in de behoefte aan educatie over veiligheid op de voetpaden in de gemeente 2018 Antwerpen. We hebben opgemerkt dat er veel smalle straten zijn waarin de veiligheid op de voetpaden in het gedrang komt. Dit heeft ons geïnspireerd om een nieuw project te starten.
Met dit project willen we jongeren tussen de 3 en 14 jaar leren hoe ze zich op een voetpad moeten gedragen. Ons doel is om hen bewust te maken van het belang van een schone en veilige straatomgeving. Door middel van educatie willen we jongeren informeren over de verschillende regels en gewoonten die van belang zijn om veilig en respectvol gebruik te maken van de voetpaden. Het project omvat interactieve workshops en educatieve activiteiten waarbij jongeren actief betrokken worden. We behandelen onderwerpen zoals het delen van de ruimte op het voetpad, het vermijden van zwerfvuil en afval, het respecteren van medegebruikers en het bevorderen van een gevoel van gemeenschap en verantwoordelijkheid.
Ons plan omvat het organiseren van workshops en praktijklessen voor verschillende groepen van ongeveer 30 leerlingen per maand. Elke groep zal twee workshops en één praktijkles volgen. Tijdens de praktijkles maken de kinderen samen met ervaren instructeurs een wandeling op straat, waarbij ze de geleerde kennis in de praktijk kunnen toepassen. We betrekken de kinderen ook bij acties om de buurt schoon te houden en veiliger te maken. In onze workshops richten we ons vooral op specifieke aspecten, zoals het vermijden van afval op straat, het veilig wachten op de tram zonder het voetpad te blokkeren, het verlenen van voorrang aan jonge fietsers, het vermijden van de uitrit van garages, het dragen van reflecterende kleding in de winter en het gebruik van fietsenstallingen in plaats van het plaatsen van fietsen op het voetpad, zodat er voldoende ruimte overblijft voor voetgangers en kinderwagens.
Door middel van dit project willen we jongeren empoweren en hen de nodige kennis en vaardigheden bijbrengen om verantwoordelijke en respectvolle gebruikers van de voetpaden te worden. We geloven dat het vergroten van bewustzijn en educatie een positieve impact zal hebben op de straten en de gemeente als geheel.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Door jongeren bewust te maken van hun gedrag op voetpaden, hopen we een positieve verandering teweeg te brengen in de straten van 2018 Antwerpen. We geloven dat door educatie en betrokkenheid we kunnen bijdragen aan een schoner, veiliger en aangenamer straatbeeld voor iedereen.

Welke valkuilen zie je?

Slecht weer bij de praktijklessen.

Wat is het stappenplan?

 1. Planning en voorbereiding: Definieer de doelgroep, stel een team samen en ontwikkel lesmaterialen en activiteiten.
 2. Promotie en inschrijving: Verspreid informatie over het project. Laat geïnteresseerde jongeren zich inschrijven.
 3. Workshops en praktijklessen: Organiseer interactieve workshops waarin de regels en gewoonten van veilig voetgangersgedrag worden behandeld. Geef praktijklessen waarin jongeren de geleerde kennis in de praktijk kunnen brengen.
 4. Evaluatie en aanpassing: Evalueer regelmatig de voortgang en effectiviteit van het project. Pas indien nodig het lesmateriaal en de activiteiten aan.
 5. Bewustwording en impactmeting: Stimuleer jongeren om het geleerde gedrag toe te passen en deel hun ervaringen en inzichten. Meet de impact van het project op het gedrag en de houding van de deelnemers.


Hoeveel is het budget voor zaken die gebruikt worden binnen het jaar (bv workshops, eten en drinken, promotie en communicatie,…)?

7750

Geef wat meer uitleg over het budget voor zaken die gebruikt worden binnen het jaar

 • Het huren van een lokaal: 1.000€
 • Communicatie en promotie: 1.000€
 • Werkboekjes: 2.000€
 • Eten en drinken voor de kinderen en vrijwilligers tijdens de workshops en de praktijklessen: 2.250€
 • 50 fluohesjes: 1.500€


Hoeveel is het budget voor medewerkers (in dienstverband of freelance, vergoeding voor artiesten of vrijwilligers)

12000

Geef wat meer uitleg over het budget voor medewerkers

1/5 VTE + vrijwilligersvergoedingen:

 • 11.000 € 1/5de VTE: coördinatie van het project, informatie verzamelen, werkboeken opmaken, project promoten, les geven, enz.
 • 1.000 € vrijwilligersvergoeding. Extra hulp bij workshops en praktijklessen

Medewerkersbudget: VTE verhouding

vrijwilligersvergoeding, 20% ofwel 1/5de (gemiddeld 7,6u/week)

Ondernemingsnummer | enkel nodig voor vzw’s

0779.393.911