Terug naar het overzicht

Meer bomen

Meer bomen én beplante boomvakken op den Dam

Korte omschrijving

Het oudste gedeelte van den Dam doet het nog steeds heel slecht qua vergroening. Dit project plant 4 extra bomen, bij voorkeur op hoeken, of als afbakening van parkeerstroken.

Voeg een leuke foto toe. Dit maakt jouw idee duidelijker en aantrekkelijker voor bewoners!

Wat is het totale budget voor jouw idee?

66000

Wie dient het idee in?

bewoner(s)

Wie krijgt het budget?

het district krijgt het budget, want voert alles uit (in overleg met bewoners)

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2060

Geef wat meer uitleg over de specifieke locatie

Meer bomen in de zijstraten van Den Dam . De Rupelstraat, Dijlestraat, en de Lange Slachterijstraat zijn zo goed als boomloos en van géén enkel groen voorzien. En daar willen we graag verandering in krijgen. De troosteloze aanblik van onze straten moet hiermee aangepakt worden.

Wat ga je doen?

De bedoeling is om in overleg met de groendienst de buurt te vergroenen zodanig dat het er vanuit een esthetisch als ecologisch standpunt aangenamer vertoeven wordt. Mijn bedoeling is om hiermee ook gedeeltelijk de hitte-eilanden tegen te gaan, en voor een betere afwatering te zorgen. Onze buurt heeft een verleden van wateroverlast, en meer groen kan dit helpen tegengaan.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Meer groen heeft een positieve invloed op het algemeen welzijn van de mensen en dieren die er leven. Niet alleen vanuit esthetisch oogpunt, maar ook om hitte-eilanden in de steden mee tegen te gaan. Het zorgt daarnaast ook voor een betere afwatering en voor voedsel en schuilplaatsen voor allerlei dieren.

Welke valkuilen zie je?

Het wegdek moet ervoor opengebroken worden. Duurzame materialen zoals boordstenen, alsook verse aarde moeten voorzien worden.

District Antwerpen heeft dit idee gescreend op haalbaarheid, en zal er alles aan doen om het project te realiseren als het verkozen wordt. Het eindresultaat hangt echter af van een aantal zaken die nog moeten gebeuren na de stemming: technisch onderzoek (bv. ondergrondse leidingen, draaicirkels, garages en brandweer, terrasvergunningen etc), financiële haalbaarheid (bv. onvoorziene stijging prijzen) en praktische uitvoerbaarheid (beschikbaarheid aannemers en materialen, afstemming met andere werven). Daarom kan het eindresultaat afwijken van dit ingediende project, maar de indiener wordt op de hoogte gehouden. 

Wat is het stappenplan?

Er moet eerst met de groendienst gekeken en overlegd worden welke plekken in de straten het meest geschikt zijn voor de aanplanting van bomen en het aanleggen van groenspiegels. Daarna moet er gekeken worden welke soort bomen en planten vanuit een ecologisch en esthetisch standpunt interessant kunnen zijn. Bomen met bloesems kunnen o.a. een meerwaarde vormen voor zowel mens als dier. Daarna moet ernaar de praktische uitvoering en de materiaalkeuze gekeken worden. En als laatste wordt er overgegaan tot de aanleg ervan.


Hoeveel is het budget voor duurzaam materiaal (wat langer meegaat dan een jaar, bv laptop, meubels, fiets…)

66000

Geef wat meer uitleg over het budget voor duurzaam materiaal

een viertal bomen, dat kan op een t-stuk of de hoek van een straat....

Medewerkersbudget: VTE verhouding

geen personeel

Ondernemingsnummer | enkel nodig voor vzw’s

0498285996