Terug naar het overzicht

Alle niet gekozen projecten

Ontharding van den Dam

Korte omschrijving

Omdat ontharding zoveel positieve gevolgen heeft, zet dit project in op ontharding van den Dam. Enkele groenvakken op strategische plaatsen doen wonderen.

Wat is het totale budget voor jouw idee?

120.000

Wie dient het idee in?

bewoner(s)

Wie krijgt het budget?

het district krijgt het budget, want voert alles uit (in overleg met bewoners)

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2060

Geef wat meer uitleg over de specifieke locatie

We willen de oude kern van DEN DAM van meer groen en een betere afwatering voorzien. Beplante boomspiegels,of hier en daar groenvakken voorzien die voor een betere waterinfiltratie zorgen zodat kelders minder snel onderlopen. We denken hierbij aan de Rupelstraat, Dijlestraat, Lange Lobroekstraat, Lange Slachterijstraat, Demerstraat, etc.

Wat ga je doen?

De inwoners van DEN DAM snakken al decennia naar meer groen. Helaas werden we veel te lang genegeerd. Daar is gelukkig de laatste jaren al héél wat in positieve zin aan veranderd. Helaas stellen we vast dat het oudste gedeelte van onze wijk het nog steeds met bitter weinig groen moet stellen. De focus in 2060 ligt nog te veel op de voormalige slachthuissite en het gedeelte tussen het Sint-Jansplein en het Park Spoor Noord. De oude kern van DEN DAM ligt er nog steeds troosteloos bij. Om voor een totale metamorfose te zorgen moet er véél groen bijkomen. Héél véél groen! We denken hierbij aan grote groenvakken, eventueel met zitmeubilair, waar er grassen en robuuste bodembedekkers kunnen tussen groeien. Kortom een metamorfose die het voor iedereen aangenamer maakt om er te wonen.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

De meerwaarde is om een groenere, aangenamere, buurt en een betere afwatering te voorzien. Onze buurt heeft van oudsher bij langdurige, hevige regenval héél wat problemen met de afwatering. Elke positieve bijdrage om daar verandering in te brengen is meer dan welkom.

Welke valkuilen zie je?

Het wegdek/trottoirs moet ervoor opengebroken worden. Duurzame materialen zoals boordstenen, speciale klinkers, alsook verse aarde en aangepaste bomen en planten zoals bodembedekkers moeten worden voorzien.

District Antwerpen heeft dit idee gescreend op haalbaarheid, en zal er alles aan doen om het project te realiseren als het verkozen wordt. Het eindresultaat hangt echter af van een aantal zaken die nog moeten gebeuren na de stemming: technisch onderzoek (bv. ondergrondse leidingen, draaicirkels, garages en brandweer, terrasvergunningen etc), financiële haalbaarheid (bv. onvoorziene stijging prijzen) en praktische uitvoerbaarheid (beschikbaarheid aannemers en materialen, afstemming met andere werven). Daarom kan het eindresultaat afwijken van dit ingediende project, maar de indiener wordt op de hoogte gehouden. 

Wat is het stappenplan?

Er moet eerst met de groendienst gekeken en overlegd worden welke plekken in de straten het meest geschikt zijn voor de aanplanting van bomen en het aanleggen van beplante boomspiegels en speciale infiltratiestroken. Daarna moet er gekeken worden welke soort planten vanuit een ecologisch en esthetisch standpunt interessant kunnen zijn. Planten met bloesems kunnen o.a. een meerwaarde vormen voor zowel mens als dier. Daarna moet ernaar de praktische uitvoering en de materiaalkeuze gekeken worden. En als laatste wordt er overgegaan tot de aanleg/uitvoering ervan.


Hoeveel is het budget voor duurzaam materiaal (wat langer meegaat dan een jaar, bv laptop, meubels, fiets…)

120.000

Medewerkersbudget: VTE verhouding

geen personeel

Ondernemingsnummer | enkel nodig voor vzw’s

0498285996